שערי הלכה ומשפט

ירושלים: בית הדפוס 30 טלפון: *2873 מייל: meir@ynrcollege.org